Sandane Turn og Idrettslag

STIL Fotball

STIL Fotball

Klubbvisjon:

STIL – fotball skal gjennom sine fotballtilbod bidra til at så mange som mogeleg vert stimulert til å spele fotball så lenge dei ynskjer det. Klubben skal vere eit sosialt knutepunkt og aktivt bidra til å skape trivsel og samhold i lokalmiljøet. 

Sportsplan for STIL Fotball
Sportsplanen er arbeidsdokumentet som skal sikre og vere ei rettesnor for det sportslege arbeidet i klubben.

Sandane Turn og Idrettslag
Postboks 157
6821 Sandane
post@sandanetil.no

Organisasjonsnummer 971 366 494

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift