Sandane Turn og Idrettslag

Politiattest

Politiattest

Alle som har tillitsverv i STIL må framlegge godkjent politiattest. Ansvar for politiattestar ligg hos eitt medlem i Arbeidsutvalet, for tida Svein Kristiansen, og alle gruppeleiarar. 

Etter ny politiregisterlov av 1. juli 2014 skal følgande prosedyre følgast:

1. Kvar einskild leiar/trenar søker sjølv om politiattest. Dette skal gjerast elektronisk ved at ein registrerer seg HER.

  • Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette stadfestar kven du er, og du skal difor ikkje legge ved kopi av legitimasjon.
  • Velg rett formål frå nedtrekksliste i skjema: «frivillege organisasjonar»

2. Legg ved stadfesting av formål

3. Når du har fått politiattesten tilsendt frå Politiet, skal denne visast fram  for den som har ansvar for politiattestar i di gruppe.

Sandane Turn og Idrettslag
Postboks 157
6821 Sandane
post@sandanetil.no

Organisasjonsnummer 971 366 494

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift