Sandane Turn og Idrettslag

Retningsliner ved reiser

Retningsliner ved reiser

TRAFIKKSIKKER KLUBB

 

Ved alle reiser gjeld følgande:

 • Kjøretøyet skal vere i forskriftsmessig og forsvarleg stand
 • Sjåføren skal vere vaken og opplagt
 • Trafikkreglane skal følgast
 • Tal passasjerar skal ikkje overskride antall passasjerar som køyretøyet er godkjent for
 • Personen som sit i passasjersetet framme skal vere over 140 cm (med mindre airbagen ved passasjersetet vert deaktivert)
 • Alle skal nytte bilbelter
 • Nakkestøtter skal vere tilpassa passasjeren si høgde
 • Bagasje skal vere forskriftsmessig plassert og sikra
 • Ved reiser der spelarane er i alderen 15-18 år, skal sjåføren vere ekstra merksam på atferden sin i trafikken. Sjåføren skal vere eit positivt føredøme for ungdomane.
 • Ansvarleg reisekoordinator
 • Lage til køyrelister i god tid
 • Køyr i følgje
 • Bruk erfaren sjåfør(ar)
 • God tid til kamp (ferger/vegstenging). Køyr til avtalt tid. Ved lange reiser: legg inn stopp. Vel stoppestad der spelarane kan ferdast trygt på plassen.
 • «Sei frå» ved uvettig køyring
 • Driv ikkje øvingskøyring med andre i bilen

Sandane Turn og Idrettslag
Postboks 157
6821 Sandane
post@sandanetil.no

Organisasjonsnummer 971 366 494

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift