Nye kostar i fotballgruppa

Jan Erik Mardal, Egil Brekke og Kjell Alme tar plass i fotballstyret.

Det er inga overdriving å seie at fotballmiljøet i STIL har vore prega av stabilitet dei seinare åra. Og - ingen grunn til uro: Sjur Gimmestad går på sitt sjuande år som fotballeiar, og vart einstemmig attvalt for eit nytt år i sjefsstolen. Fleire av styremedlemmene var ikkje på val, men ein del ringrevar i styret hadde meldt frå at dei no ønskte avløysing. Dette galdt Arild Bruland (leiar anleggsnemnda), Allan Mardal (leiar aldersbestemt) og Svein Kristiansen (nestleiar). I økonomigruppa takka Marit Myklebust Hauge for seg. Roger Flølo tar hennar plass, medan Ole Jakob Helgheim vert nytt medlem i anleggsnemnda.

Nestleiar i valkomiteen, Per Helge Evebø, presenterte valnemnda sitt framlegg og fekk årsmøtet med på følgande spennande endringar: 

Jan Erik Mardal vert ny nestleiar, Kjell Alme vert leiar av anleggsnemnda, medan Egil Brekke tek over vervet som leiar for aldersbestemtfotballen. 

Fotballstyret ser då slik ut:

Leiar: Sjur Gimmestad

Nestleiar: Jan Erik Mardal

Vaksenfotball: Trond Salveson

Aldersbestemt: Egil Brekke

Økonomi; Karoline Klausen

Arrangement/kiosk: Hege Marita Svalheim

Sportsleg leiar: Magne Larsen

Anlegg: Kjell Alme

Varamedlem: Svein Kristiansen

Oversikt over gruppene i STIL-fotballen

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift